اخبار

اطلاعیه دفتر مدیریت طرح CNG

Previous Next

تنها مراکز مجاز برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز، مراکز تحت نظر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و تحت سامانه WWW.IRNGV.IR است.

Search