اخبار

ساماندهی و ایمنی خودروهای گاز سوز با حضور مهندس جمیع و دکتر رضوی راد در برنامه زنده اشاره

Previous Next

 

برنامه زنده اشاره/ چهارشنبه١٣٩٧/١٠/٢٦/ساعت ٢٢/شبكه خراسان رضوي/باموضوع" ساماندهي وايمني خودروهاي گازسوز"/مهمانان حضوري :مهندس جميع(مديركل استاندارد) و دكتررضوي راد(رئيس انجمنCNG)

Search