اخبار

انتصاب های جدید در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

Previous Next

 

امیر وکیل زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شد. وکیل زاده از مدیران باسابقه شرکت ملی پخش است و مدتی نیز مدیر طرح CNG بوده است و از نزدیک با مسایل این صنعت آشناست.

حمید قاسمی ده چشمه با حکم وکیل زاده به سمت معاونت مدیر عامل پخش انتخاب شد. حمید قاسمی که پیش از این مدیر طرح CNG بود و کارنامه بسیار مثبتی در بهبود وضعیت این صنعت و بویژه ساماندهی خودروهای گازسوز داشته است.

حسن قلی پور به سمت سرپرستی مدیریت طرح CNG منصوب شده است. قلی پور از مدیران باتجربه شرکت پخش است که سابقه زیادی در مدیریت بخش های گوناگون و مربوط به صنعت CNG برخوردار است.

Search