اخبار

جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق

Previous Next

جلسه امروز کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق وتشریح فرصت های همکاری در زمینه گاز مایع وگاز شهری با عراق با حضور مهندس قاسمی از شرکت پخش  واقای مهندس دادرس از انجمن جایگاهدارانCNG کشور

Search