تفاهم نامه

احداث جایگاه

آمار و اطلاعات

پیمان فروش گاز طبیعی

دستور العمل بهره برداری

نكـات ایمني

آب و هواآمار بازدید

امروز28
دیروز51
این هفته206
این ماه1331
مجموع157383۱- اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات و روزنامه رسمی

۲- رزومه شرکت اصلی و شرکتهای وابسته

۳- فرم تقاضای عضویت تکمیل شده دانلود

۴- چک به مبلغ 20,000,000 ریال (10,000,000 ریال به عنوان حق ورودی برای یک بار و 10,000,000 ریال به عنوان حق عضویت سالانه)، در وجه انجمن صنفی CNG کشور و یا واریز مبلغ فوق به حساب شماره 0106487991003 به نام انجمن صنفی CNG کشور نزد بانک ملی ایران و فکس رسید مربوطه به شماره22258248-021 ارسال فرمایید.