تفاهم نامه

احداث جایگاه

آمار و اطلاعات

پیمان فروش گاز طبیعی

دستور العمل بهره برداری

نكـات ایمني

آب و هواآمار بازدید

امروز28
دیروز51
این هفته206
این ماه1331
مجموع157383

شرایط اولیه متقاضیان احداث جایگاه سی‌ان‌جی

معرفی زمین مناسب به تشخیص شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قرارگیری زمین معرفی شده در خیابان ها و معابر اصلی، امکان استفاده از خط لوله گاز 250 پوند با قابلیت برداشت حداقل1500 متر مکعب در ساعت، امکان اخذ انشعاب برق تا 400 کیلو وات، اخذ مجوزهای لازم از دستگاه های ذیربط برای کاربری زمین به عنوان جایگاه سوختگیری گاز طبیعی و توانایی خرید انشعابات برق، گاز و انجام عملیات ساختمانی جایگاه از جمله شرایط اولیه برای احداث جایگاه سی‌ان‌جی است.

از تشکیل پرونده تا آموزش کارکنان

فرم تکمیل شده تقاضا نامه، کپی سند رسمی مالکیت زمین ممهور به رونوشت برابر اصل از مراجع قانونی، کروکی زمین معرفی شده، تایید فرم بازدید از زمین متقاضی، پیگیری استعلام های مورد نیاز منطقه، اخذ جوابیه استعلام از شهرداری، شرکت گاز، اداره برق، اداره راه و سایر مبادی ذیربط به تشخیص منطقه از جمله مدارک لازم جهت تکمیل پرونده و روند اخذ مجوز جهت احداث یک جایگاه است که پس از تکمیل این موارد و در صورت مثبت بودن کلیه استعلام های مربوطه، توافقنامه احداث عقد قرارداد خواهد شد.

پس از عقد قرارداد متقاضی باید نسبت به اخذ انشعاب های گاز از شرکت گاز و برق از اداره برق، عقد قرارداد با شرکت مشاوره معرفی شده توسط شرکت پخش جهت تهیه نقشه های فاز یک و دو اقدام کند؛ در این مرحله در صورت تطابق نقشه های فاز یک و دو با استانداردهای مرتبط، بررسی و تایید از طرف شرکت ملی پخش، ساخت جایگاه طبق نقشه های به تایید رسیده آغاز خواهد شد.

در این مرحله ضمن نظارت بر روند ساخت جایگاه و عقد قرارداد واگذاری تجهیزات توسط شرکت با متقاضی، تجهیزات سی‌ان‌جی موردنیاز به جایگاه ارسال شده و کار نصب و راه اندازی آن آغاز می شود که این تجهیزات به ارزش تقریبی 500 میلیون تومان از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معرفی کارکنان جایگاه به شرکت ملی پخش جهت آموزش، آموزش کارکنان معرفی شده (صدور گواهینامه از طرف تامین کننده تجهیزات در صورت موفقیت در دوره) و معرفی نفرات دارای گواهینامه به شرکت ملی پخش آخرین مراحل تکمیل و راه اندازی یک جایگاه سی‌ان‌جی جهت عرضه گاز طبیعی خواهد بود.