اخبار

جلسه کارگروه هوشمند سازی جایگاههای CNG کشور

Previous Next

جلسه کارگروه هوشمند سازی جایگاههای CNG  کشور

با حضور آقایان محمود قاسمی مدیرت طرح CNG 

آقای اردشیر دادرس رییس صنف جایگاهداران CNG 

آقای فرزاد ابراهیمی رییس آکادمی اینترنت اشیاء 

و جمعی از مسولان شرکت ملی گاز و  سازمان پدافند غیرعامل کشور 

Search